Alkmaar · 18 juli 2023

Visie beheerplan gemeentelijk vastgoed in Alkmaar uiterlijk in tweede kwartaal volgend jaar

Dashboard voortgang asielopgave Noord-Holland

Na vragen uit de raad stelt het college van Alkmaar voor om uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 een visie beheerplan gemeentelijk vastgoed te delen. Het college onderschrijft dat een visie gewenst is op Alkmaar Duurzaam Vastgoed BV in relatie tot de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Een routekaart voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed wordt momenteel opgesteld en brengt de beste route in beeld voor het versneld verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Daarmee kan in 2030 worden voldaan aan de wettelijk verplichte CO2 reductie van 55%.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl

error: Content is protected !!