Alkmaar · 5 januari 2024

Volière Stadsboerderij de Hout wordt vernieuwd

Vanaf 8 januari 2024 tot en met eind februari 2024 wordt er gewerkt aan een nieuw verblijf voor de vogels van Stadsboerderij de Hout. De huidige volière is ongeveer 25 jaar geleden voor het laatst vernieuwd en is aan vervanging toe. 

Hoe gaat de nieuwe volière eruitzien? 

De nieuwe volière komt op dezelfde plek als de huidige volière. Ook blijft de vorm hetzelfde. De volière krijgt wel een modernere uitstraling, bijvoorbeeld door het gebruik van cortenstaal. 

De voorkant van de volière komt iets meer over het pad. Op die manier vliegen de vogels als het ware een klein beetje boven je hoofd. 

Ook krijgen de vogels meer ruimte. In plaats van 5 hokken, komen er nu 3 hokken in de volière op dezelfde oppervlakte.  

Net als in de huidige volière, komt er ook in de nieuwe volière weer een sproei-installatie en nu ook elektriciteit (bijvoorbeeld voor verwarmingselementen).  

Bij de volière worden ook direct extra ratwerende maatregelen getroffen. Zoals een sleuf rondom de volière die volgestort wordt met grind. 

Er is een boomeffectanalyse uitgevoerd zodat er optimaal rekening gehouden kan worden met de omringende bomen tijdens de werkzaamheden. Er hoeven geen bomen gekapt te worden. 

Grove planning werkzaamheden 

1-5 januari: voorbereidende werkzaamheden 

8-19 januari: demonteren volière 

15-19 januari: grond klaarmaken voor constructie 

22-26 januari: bouw constructie nieuwe volière 

Februari: bouw nieuwe volière 

Tijdelijk onderkomen voor de vogels 

De vogels die op dit moment in de volière zitten op Stadsboerderij de Hout, krijgen een tijdelijk onderkomen in het hoofdgebouw van Stadsboerderij de Hout totdat de nieuwe volière klaar is. Bij de bouw wordt rekening gehouden met het broedseizoen van de vogels die leven in de Hout. Daarom wordt het constructieve deel van de bouw van de volière eind februari afgerond, voor het broedseizoen begint.   

Nieuwe vogels 

In de nieuwe volière komen ook nieuwe vogels. Welke vogels dat precies zullen worden, moet nog worden bepaald. In lijn met het net ingevoerde keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen zal de Stadsboerderij vogels uit een opvang een nieuw onderkomen bieden. 

error: Content is protected !!