Alkmaar · 28 maart 2024

Voortbestaan markten in Alkmaar voorlopig gewaarborgd

Het aantal marktkramen in Alkmaar zijn de laatste jaren behoorlijk afgenomen. Oorzaken zijn vergijzing van de kooplieden, meer gebruik van verkoopwagen in plaats van kramen en er zijn door corona meerdere marktkooplieden gestopt.

De organisator van de markt, de Stichting Markten Alkmaar, heeft ook minder inkomsten vanwege de afname van het aantal kramen. Vorig jaar is met de gemeente afgesproken dat de Stichting in het lopende jaar uit eigen middelen de opbouw van kramen zou financieren.

Besloten is ook om de Stichting Markten Alkmaar de komende vier jaar voor te steunen met € 25.000 per jaar. Op deze manier is het behoud van de warenmarkten in wijken, dorpen en de bij de kaasmarkt voor vier jaar veiliggesteld.

error: Content is protected !!