Alkmaar · 6 februari 2024

Vragen over nieuw samenwerkingsverband Bureau Binnenstad

Op basis van berichten die de fracties van de PvdA en GroenLinks hebben gekregen over de oprichting van samenwerkingsverband onder de werktitel ‘Bureau Binnenstad’ hebben zij vragen aan het Alkmaarse college gesteld.

Er zijn vragen gesteld of de gemeente Alkmaar bekend staat met dit samenwerkingsverband en wat het doel daarvan gaat worden. Ook willen zij weten op welke manier binnenstadbewoners betrokken worden bij Bureau Binnenstad, en willen zij inzicht in de financiering.

error: Content is protected !!