Alkmaar · 21 december 2023

Water op de paden van het duingebied

Water op de paden van het duingebied

Veel mensen vragen zich af: hoe komt het dat het water zo hoog staat in de duinen? En is daar wat aan te doen? 

Waterdeskundige Lucas Borst (hydroloog) en natuurdeskundige Dick Groenendijk (ecoloog), allebei van drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN, geven antwoord op die vraag.

Lucas: “Het heeft in de herfst ontzettend veel geregend. Wel twee keer meer dan we gewend zijn. Dat regenwater zakt langzaam de bodem in. In de bodem zit grondwater. Dat grondwater wordt langzaam aangevuld met de regen die is gevallen.”

“Als er veel regen wordt toegevoegd aan het grondwater, stijgt het grondwaterpeil. De hoogte van het grondwaterpeil verschilt per plek. Op de lager gelegen delen kan het grondwater soms zo hoog staan, dat het boven de grond uitkomt. En dat gebeurt ook op plekken waar de paden lopen in het duingebied.”

Dick: “De natuur in de duinen is wel het nodige gewend. De meeste planten en bomen kunnen behoorlijk goed omgaan met wisselende omstandigheden, waaronder droogte in voorjaar en zomer of nattigheid in de winter.” 

“Lokaal kan het wel zo zijn dat het meer is dan planten of dieren aankunnen. Duindoorns die lang onder water staan bijvoorbeeld, kunnen er soms zo onder lijden, dat ze afsterven.” 

“Insecten of muizen die een overwinteringsplek hebben gezocht die nu onder water staat, zullen voor een deel die nattigheid niet overleven. Maar ook dat hoort bij het natuurlijke duinproces.” 

“Voor de grazers is het hoge water geen probleem. Ze kennen het gebied goed, weten waar de droge delen zijn en verhuizen gemakkelijk naar andere plekken in het duin.”

Lucas: “Stoppen met infiltreren van IJsselmeerwater in de infiltratiegebieden in het Noordhollands Duinreservaat heeft ook geen zin, dat heeft alleen een lokaal effect.” 

“De rest van het duingebied blijft net zo nat. Bovendien is die zuiverende kracht van de infiltratiegebieden hard nodig om Noord-Holland van betrouwbaar drinkwater te voorzien.”

Foto: PWN (aangeleverd)  

error: Content is protected !!