Alkmaar · 29 april 2024

Weer veel kinderen op weg geholpen richting een kansrijke toekomst

Coöperatiekring Noord-Holland Noord draagt bij aan kansengelijkheid onder schoolgaande kinderen in de regio. Afgelopen maandag 22 april vond bij de Alkmaarse Mixed Hockeyclub de deelnemersbijeenkomst van de Coöperatiekring Noord-Holland Noord plaats. Vier goede doelen presenteerden een concreet project gericht op het bevorderen van kansengelijkheid onder schoolgaande kinderen.

Na de presentaties konden de deelnemers stemmen op twee goede doelen waaraan een financiële
bijdrage werd verstrekt. Deze keer werd de stemming gewonnen door Jongerenvereniging Perspectiv uit Alkmaar. Zij ontvingen een bijdrage van € 5.000,-. Hun missie is helder: ‘Wij streven ernaar om kansarme jongeren perspectief te bieden voor een betere toekomst.’ Met hun huiswerkbegeleidingsproject ondersteunen zij jongeren in de basisschoolleeftijd, met speciale aandacht voor kinderen met een allochtone achtergrond die kampen met leerachterstanden. Op deze manier dragen ze bij aan de integratie van jongeren in onze samenleving.

Weekendschool West Friesland ontving een bijdrage van € 15.000,-. Jongeren tussen 10 en 14 jaar
worden meegenomen op een ontdekkingsreis langs diverse boeiende beroepen en vaardigheden. Dit
doen zij met hulp en samenwerking van West-Friese bedrijven, scholen en organisaties die vergelijkbare doelen nastreven.

Wilt u bijdragen aan gelijke kansen voor alle kinderen in Noord-Holland Noord? De jaarlijkse bijdrage is € 1.000,- en komt volledig ten goede aan concrete projecten die kansengelijkheid bevorderen. Meer informatie: www.cooperatiekring.nl/nhn

error: Content is protected !!