Alkmaar · 29 juni 2024

Werklozen vaak jong en op zoek naar een bijbaan

Werkzaamheden aan spoor in Alkmaar in volle gang

Werklozen zijn relatief jong. In het eerste kwartaal van 2024 waren ruim 4 op de 10 werklozen jonger dan 25 jaar. Verreweg de meeste van deze werkloze 25-minners (8 op de 10) volgen nog onderwijs. Zij zoeken vaak een bijbaan.

Dat blijkt ook uit de beroepen die mensen hadden voordat ze werkloos werden. Het zijn vaak beroepen waarin veel jongeren werkzaam zijn, bijvoorbeeld vakkenvuller of verkoopmedewerker.

Dit blijkt uit de publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2024, die 27 juni is verschenen. Hierin staat de onderbenutting van mensen centraal. Werklozen maken deel uit van het zogeheten onbenut arbeidspotentieel. Dat bestaat verder uit semiwerklozen en onderbenutte deeltijdwerkers.

Ook voor deze groepen is gekeken naar kenmerken als leeftijd, het volgen van onderwijs en het laatst uitgeoefende beroep. Daaruit blijkt dat jongeren niet alleen onder werklozen zijn oververtegenwoordigd, maar ook bij de rest van het onbenut arbeidspotentieel.

Van de onderbenutte deeltijders, mensen die in deeltijd werken maar beschikbaar zijn om meer uren te gaan werken, was bijna de helft jonger dan 25 jaar. Onder de semiwerklozen was dat bijna een derde. Semiwerklozen zijn mensen die niet actief zoeken of niet direct aan het werk willen, maar dat wel kunnen.

De publicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2024 is tot stand gekomen door een samenwerking van het CBS, TNO en externe onderzoekers.

error: Content is protected !!