Alkmaar · 14 oktober 2023

Zesduizend euro opgehaald voor goede doelen en minder plastic op straat tijdens Alkmaar Ontzet

Afgelopen weekend werd het 450-jarig jubileum van het Alkmaars Ontzet uitgebreid gevierd. Op meerdere locaties in de binnenstad was het een groots feest. Toch is er wel een nieuw aspect toegevoegd aan deze traditie. De plastic bekers konden dit jaar worden ingeleverd voor het goede doel. Op die manier zou er minder plastic op straat belanden en werd er tegelijkertijd geld opgehaald voor drie Alkmaarse goede doelen, namelijk Sport-Z, JOL Alkmaar en Z11 jongerencoaching.

Opbrengst voor goede doelen
De feestgangers betaalden afgelopen weekend €0,50 milieuheffing voor hun eerste beker. Bij inlevering van een gebruikte beker kregen zij een nieuwe beker terug. Verspreid door de binnenstad stonden 100 rolcontainers waar de bekers ingeleverd konden worden. Voor iedere ingeleverde plastic beker werd €0,20 aan het goede doel gedoneerd. De oproep aan de bezoekers was: Deponeer en Doneer voor het goede doel. Uiteindelijk is er €6.000 opgehaald voor de goede doelen, wat eerlijk verdeeld wordt onder hen drieën. Voor JOL Alkmaar betekent dit dat ook in 2024 weer ruim 1.200 kinderen kunnen timmeren in de laatste weken van de zomervakantie. Sport-Z liet weten dat zij met deze gift weer een volgende editie van de Unieke Spelen gaan organiseren voor kinderen met een beperking. Tot slot zet Z11 jongerencoaching dit geld in voor coaching van jongeren die dreigen uit te vallen.

Minder plastic op straat
Door de inzamelactie belandde er aanzienlijk minder plastic op straat volgens Stadswerk072, maar alsnog lagen er veel bekers op de grond. Ook gooiden sommige bezoekers ander type afval in de recyclebakken. Halve broodjes hamburger, karton of volle glazen drinken werden ook teruggevonden. Dit heeft de bekerstroom vervuild wat ervoor gezorgd heeft dat niet alle ingeleverde bekers gerecycled konden worden.

“We zijn blij met deze pilot. Het heeft ons veel inzichten gegeven. Helaas heeft het afval-technisch niet volledig gebracht waar wij op hoopten, maar minder plastic op straat is al een vooruitgang ten opzichte van voorgaande jaren. We tellen onze zegeningen. Deze pilot heeft ons ook geïnspireerd om te blijven ontwikkelen en door te pakken. We willen in de nabije toekomst gaan werken met hard plastic bekers, dan heb je helemaal geen bekerafval meer. Samen met de ondernemers gaan we hiermee aan de slag” aldus wethouder Robert te Beest

Ralph de Kleijn van Stichting Doesgoed: “We zijn ontzettend blij met dit initiatief. We hebben een mooi bedrag kunnen inzamelen voor de drie lokale goede doelen. Als je dan hoort wat hun plannen met het geld zijn, dan weet je precies waarvoor je het doet – dat geeft een ontzettend goed gevoel”.

Ambitie komende jaren
De ambitie is om in de nabije toekomst te gaan werken met hard plastic bekers tijdens feesten in de binnenstad. Het inzetten van de recyclepunten tijdens Alkmaar Ontzet heeft veel bruikbare informatie opgeleverd. Ook is het een motivatie voor de gemeente om te blijven ontwikkelen.

error: Content is protected !!