Alkmaar · 19 februari 2024

Zieke manager Action heeft geen recht op doorbetaling loon

Man (33) veroordeeld tot jaar gevangenisstraf voor winkeldiefstal met geweld in Heiloo

De rechtbank Noord-Holland heeft een vordering tot het doorbetalen van loon van een arbeidsongeschikte manager van Action afgewezen. De manager heeft geen recht op doorbetaling, omdat hij onvoldoende meewerkt aan re-integratie.

Arbeidsconflict

Tussen Action en de manager is een arbeidsconflict ontstaan. De winkelketen wilde de manager ontslaan omdat hij niet goed zou functioneren. De manager heeft daar bezwaar tegen gemaakt en heeft zich ziekgemeld. De bedrijfsarts constateerde dat de ziekte is ontstaan door werkgerelateerde zaken en adviseerde het conflict op te lossen met hulp van een mediator, zodat daarna de re-integratie kon beginnen.

De manager en Action konden het niet eens worden over de aanstelling van een mediator. Volgens de manager zou die mediator zijn ingeschakeld door de werkgever die nog steeds het dienstverband wilde beëindigen, terwijl zijn uitgangspunt terugkeer in het werk was. Als laatste stap heeft Action de manager 2 dagen de tijd gegeven akkoord te gaan met een mediator. De manager heeft daar niet meer op gereageerd, waarna de werkgever gestopt is met het betalen van loon.

In een kort geding vraagt de manager om het loon weer uit te laten betalen. Die verplichting bestaat ook tijdens arbeidsongeschiktheid. De loonstop is volgens hem niet terecht omdat hij bereid is in contact te treden met zijn werkgever en omdat hij open staat voor mediation. De werkgever voert aan dat de manager tijdens zijn arbeidsongeschiktheid moet meewerken aan redelijke maatregelen en voorschriften in het kader van zijn re-integratie, zoals mediation. Dat weigert hij volgens de werkgever, dus mag de loonstop worden doorgevoerd.

Oordeel van de rechtbank

Een zieke werknemer houdt recht op loon, behalve als hij weigert mee te werken aan redelijke voorschriften die erop gericht zijn om passende arbeid te verrichten. Naar het oordeel van de rechtbank is het verzoek van Action aan de manager om te bevestigen dat hij akkoord gaat met mediation en de inschakeling van de door hen voorgestelde mediator, dan wel een andere mediator, een redelijk voorschrift.

De stelling van de manager dat hij wel mee wilde werken aan mediation, onder de voorwaarde dat de inzet van die mediation ’terugkeer in het eigen werk’ zou zijn, gaat voor de rechtbank niet op. De mediation moet kunnen beginnen zonder voorafgaande voorwaarden over het doel of de uitkomst daarvan. Daarnaast mocht de manager kiezen voor een andere mediator, of zich laten bijstaan door zijn eigen advocaat.

De rechtbank wijst daarom de vordering van de manager af.

error: Content is protected !!