Bergen · 15 maart 2024

Mentale gezondheid jongeren sterk verbeterd sinds corona

Mentale gezondheid jongeren sterk verbeterd sinds corona
Teen girl bullied through social media

Uit onderzoek van GGD Hollands Noorden blijkt dat de psychische en sociale gezondheid van
jongvolwassenen in de gemeente Bergen een positieve trend vertoont. Ten opzichte van 2022
ervaren ze minder stress, voelen ze zich gelukkiger, sporten ze vaker en gebruiken ze
beduidend minder hard- en softdrugs.

De gemeente Bergen draagt mede verantwoordelijkheid voor de mentale en fysieke gezondheid
van jongeren. Naast het aanbieden van jeugdzorgvoorzieningen, zoals jongerenwerk en
crisisdiensten, is er in 2023 gestart met jongerenwerk op scholen. Er wordt extra nadruk gelegd
op het belang van sport en bewegen, en er zijn jeugdteams ingezet op scholen om jongeren
met complexere problemen te ondersteunen.

error: Content is protected !!