BUCH · 23 mei 2024

Gemeenten en Kennemer Wonen ondertekenen Convenant voor Toekomstbestendige Woningbouw

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben samen met Wooncorporatie Kennemer Wonen het convenant Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend.

Het convenant stelt doelen voor de woningbouw op het gebied van energie, circulariteit, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, mobiliteit en een gezonde leefomgeving.

De ondertekening vond plaats in het voormalige Rabobank-gebouw aan de Heereweg in Schoorl. Wethouder van de gemeente Bergen, Yvonne Roos-Bakker, legt uit: “De grond en dit gebouw zijn in bezit van de gemeente Bergen.”

“Deze grond verkopen we uiteindelijk bouwrijp aan Wooncorporatie Kennemer Wonen. Zij gaan hier vervolgens nieuwe sociale huurwoningen bouwen.”

“Met de sloop van dit gebouw en de overdracht aan Kennemer Wonen laten we zien hoe we nu en in de toekomst samenwerken, met aandacht voor circulariteit. Waar mogelijk worden de grondstoffen opnieuw gebruikt in het bouwproces.”

De gemeenten en wooncorporaties staan voor een grote uitdaging. De ondertekening van het convenant komt voort uit de prestatieafspraken die door de gemeenten met Kennemer Wonen zijn gemaakt.

Het convenant biedt een kader voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers om duurzaamheid in hun projecten te integreren.

Krista Walter, directeur-bestuurder Kennemer Wonen: “De woningnood is nog steeds ontzettend hoog. Wij willen tot en met 2030 1.500 sociale huurwoningen toevoegen aan ons bezit.”

“Dit convenant moet het makkelijker maken om dit duurzaam te kunnen realiseren. De nieuwe woningen moeten betaalbaar, gezond en toekomstbestendig zijn. De groeiende problemen zoals klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen en afname van biodiversiteit maken dit extra belangrijk.”

Het convenant Toekomstbestendig Bouwen is opgezet om duurzaamheidsambities makkelijker en tegen lagere kosten te integreren in de grote woningbouwopgave.

Foto vlnr: Wethouders Jan Schouten en Valentijn Brouwer, directeur Kennemer Wonen Krista Walter, Wethouders Yvonne Roos Bakker, Paul Slettenhaar en Ronald Vennik.

error: Content is protected !!