Dijk en Waard · 19 januari 2024

Dijk en Waard pleit voor gemeentelijk beleid tegen discriminatie

Meerdere partijen in de gemeenteraad van de gemeente Dijk en Waard pleiten voor gemeentelijk beleid tegen discriminatie.

Tijdens de gemeenteraadavond over antidiscriminatie en inclusie kwam naar voren dat niet alle partijen echter al een concreet beeld hebben van hoe dit beleid eruit zou moeten gaan zien. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau ervaart één op de vier mensen discriminatie in de gemeente Dijk en Waard, maar slechts 3 procent meldt dit bij de politie of discriminatiemeldpunt.

De gemeente Dijk en Waard is een van de gemeenten zonder antidiscriminatiebeleid. Lokaal Dijk en Waard, PvdA en GroenLinks pleit om verandering in brengen en pleiten voor een breed gedragen initiatiefvoorstel vanuit de raad voor de zomer.

error: Content is protected !!