Heiloo · 2 april 2024

Alternatief voor behoud Het Baafje en De Beun

Alternatief voor behoud Het Baafje en De Beun

Er ging een storm van protest door Heiloo toen theater De Beun en zwembad Het Baafje noodgedwongen de deuren moesten sluiten. Twee voor het dorp cruciale voorzieningen dreigen nu te verdwijnen.

De gemeente Heiloo heeft inmiddels beslist dat Het Baafje dit jaar openblijft. Voor De Beun wordt nog een oplossing gezocht. In de tussentijd heeft belangengroep OGCH (Oplossingsgericht Comité Heiloo) een alternatief uitgewerkt: het samengaan van Het Baafje en De Beun op één locatie. Een combinatie van water en theater, dat dan ook de toepasselijk ‘Thewater ‘t Beufje’ moet gaan heten.

Water en theater gaan samen. Naast het zwemmen is er ruimte voor films en voorstellingen. Uiteraard zijn er aanpassingen nodig om het gebouw geschikt te maken voor dit multifunctionele doel; daarvoor is inmiddels advies ingewonnen bij diverse gespecialiseerde architectenbureaus.

Bron: Uitkijkpost.nl

error: Content is protected !!