Heiloo · 15 maart 2024

Overhandiging handtekeningen Behoud de Beun aan college Heiloo

De werkgroep ‘Behoud de Beun’ voor Theater de Beun gaat op 28 maart aanstaande de handtekeningen van een online gestarte petitie aanbieden aan de burgemeester en wethouders van Heiloo. Zij hebben hun aanwezigheid bevestigd. Er zijn online 1.143 handtekeningen opgehaald. De overhandiging zal gepaard gaan met optredens door kinderen uit Heiloo en omstreken.

Maandagavond 18 maart is er een extra ingelaste raadsvergadering geweest over de situatie van Het Baafje en De Beun, meteen na de commissievrgadering over hetzelfde omderwerp. Op basis van de kosten- en batenanalyse van de exploitaties van Het Baafje en De Beun stelde het college van Heiloo voor de portefeuillehouder ‘Sport en bewegen’ opdracht te geven om een huur- en exploitatieovereenkomst voor het zwemseizoen 2024 te sluiten met Holland Sport.

De plannen vereisen een begrotingswijziging van € 190.000 incidenteel voor 2024 voor Het Baafje.

error: Content is protected !!