Natuur · 5 maart 2024

Start broedseizoen 2024: gun dieren een ongestoorde kraamtijd

Start broedseizoen 2024: gun dieren een ongestoorde kraamtijd

De winter is bijna voorbij; de natuur komt weer tot leven en verandert in een kraamkamer. Dieren hebben in de broedtijd extra hard hun rust nodig. Minder verstoring vergroot de kans op een succesvol nest waarin jonge dieren gezond kunnen opgroeien. Daarom gelden van 1 maart tot en met 15 juli aangepaste regels in Nationaal Park Zuid-Kennemerland en het Noordhollands Duinreservaat.   

Rust is voor vogels, maar ook voor konijnen, hagedissen, hazen, konijnen, reeën en vossen een absolute must de komende maanden. Al deze dieren paren, baren en broeden in dit seizoen en hebben daarna al hun energie nodig om hun jongen groot te brengen. Zij hebben dus veel baat bij een rustige kraamtijd. We sluiten in het broedseizoen daarom zowel in het Noordhollands Duinreservaat als in Nationaal Park Zuid-Kennemerland een aantal paden tijdelijk af. Vanwege de hoge waterstanden in de duinen zijn dit jaar extra paden afgesloten. 

Afgesloten paden in het Noordhollands Duinreservaat in de periode tussen 1 maart en 15 juli: 

Afgesloten paden in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in de periode van 1 maart tot 1 september: 

  • De gele route door het Kraansvlak 

Hoog water in de duinen 

Naast de paden die zijn afgesloten in verband met het broedseizoen, zijn sommige andere paden slecht of helemaal niet begaanbaar door de enorme hoeveelheid neerslag van de afgelopen maanden. Onze boswachters informeren bezoekers over de actuele situatie via borden in de duinen en via de website https://www.pwn.nl/water-in-de-duinen. We vragen bezoekers om alle afsluitingen te respecteren en altijd op de beschikbare paden te blijven.  

Boswachter Walter legt uit: “Wanneer bezoekers van de paden afgaan, veroorzaakt dit verstoringen bij de dieren. Veel mensen realiseren zich dat niet. Een eigen weg om het water heen zoeken, is dan ook niet toegestaan. Ook dieren moeten zich aanpassen aan de natte omstandigheden. Zij zoeken de hoger gelegen gebieden op om te broeden of hun jongen groot te brengen en moeten dat in alle rust kunnen doen.” 

Oproep aan hondenbezitters 

Naast mensen kunnen ook honden voor stress bij wilde dieren zorgen, zeker ook in het broedseizoen. Honden zijn beperkt toegestaan in onze natuurgebieden. We vragen bezoekers om zich te houden aan de regels die op de borden bij de ingangen van onze natuurgebieden staan.  

error: Content is protected !!