Noord-Holland · 9 oktober 2023

Flinke subsidie voor circulair bouwen

De provincie Noord-Holland stelt 3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor circulair bouwen. Zij wil daarmee de bouw stimuleren gebruik te maken van biobased en secundaire materialen.  

De subsidieregeling is voor projecten die bestaan uit renoveren, optoppen, aanplakken en/of uitplinten van bestaande gebouwen. Daarbij moeten zoveel mogelijk biobased (bijv. bamboe, riet en hennep) en/of secundaire materialen afkomstig uit sloopprojecten zoals stalen balken en plaatmateriaal worden toegepast.    

De aanvragen moeten gaan om projecten in Noord-Holland die inzetten op een zo groot mogelijke maatschappelijke impact. In de aanvraag moet ook een toelichting worden opgenomen op welke manier de kennis en de geleerde lessen wordt gedeeld met partners.

Woensdag 1 november opent de inschrijving en kunnen woningcorporaties een subsidieaanvraag indienen. Per project wordt er minimaal € 200.000 en maximaal 40% van de kosten gesubsidieerd. De afhandeling van aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

De subsidieregeling is onderdeel van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West. Maandag 9 oktober van 13.00 tot 14.00 uur organiseert Kansen voor West een webinar over de subsidie voor circulair bouwen en andere beschikbare subsidieregelingen. 

GeĂ¯nteresseerden kunnen tijdens de webinar vragen stellen en ontvangen meer informatie over de aanvraagprocedu

error: Content is protected !!