Noord-Holland · 16 februari 2024

Industrie op schema qua stikstofuitstoot

REGIO – Naar verwachting is de stikstofuitstoot van Noord-Hollandse industriële piekbelasters in 2030 met 45% gedaald. Dat staat in een onderzoek dat de provincie heeft laten uitvoeren naar deze bedrijven.

Het verzoek daarvoor kwam van de deelnemers aan de Havens- en Industrietafel stikstof. Zij wilden graag weten hoe ver zij zijn in het verminderen van stikstofuitstoot en hoe hoog de lat ligt om de gezamenlijke doelen voor 2030 te halen. De bijdrage van de Noord-Hollandse industrie aan de totale stikstofneerslag op Europees beschermde natuur in Noord-Holland ligt tussen de 1,6% en 5%.

De meeste neerslag komt terecht in de natuurgebieden vlakbij de industrie in de regio IJmond en rond Zaanstad. Om te komen tot de daadwerkelijke afname van stikstofuitstoot van 45% in 2030 is veel afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende elektriciteit en waterstof.

De grootste slag die de industrie kan maken om hun stikstofuitstoot te verminderen is een overgang van fossiele brandstof naar elektriciteit. Dat is op dit moment nog niet mogelijk vanwege een te klein elektriciteitsnet. Dit is echter cruciaal in het behalen van de doelen in 2030.

Vorig jaar liet de minister van Natuur en Stikstof weten dat de industrie hun stikstofuitstoot in 2030 met minstens 38% moet verminderen. Noord-Hollandse bedrijven zoals Tata Steel en Olam Cocoa lijken dat doel dus te halen. Dat gebeurt op basis van huidige en toekomstige milieuwet en –regelgeving, de energietransitie en de afspraken in het schone luchtakkoord tussen Rijk, provincies en veel gemeenten.

De provincie overlegt in verschillende samenstellingen over de stikstofaanpak. Het overleg wordt voorgezeten door gedeputeerde Esther Rommel (Havens en Industrie). Deelnemers zijn onder andere afgevaardigden van de havens van Amsterdam en Den Helder, Tata Steel, Schiphol, het ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW.

error: Content is protected !!