Noord-Holland · 4 juli 2023

Loket EntreeNH Praktijkleren van start

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen via Mbo entree maatwerkonderwijs hun weg vinden door leren en werken in de praktijk te combineren, is het digitale loket Praktijkleren voor Noord-Holland officieel geopend.

Dit gebeurde met het officieel live gaan van de website EntreeNH. Hiervan is dit loket onderdeel en het is de ingang naar flexibele mbo-entree maatwerktrajecten. Ondernemers en verwijzers komen via het loket direct op de goede plek met leervragen en studenten voor maatwerktrajecten.

In het loket worden hiervoor de krachten gebundeld: de drie mbo’s in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Horizon College, Regio College en Vonk doen dit samen met pro en vso scholen, ondernemers, overheid en instanties. Zij maken gezamenlijk de ontwikkeling van dit flexibele maatwerkonderwijs aanbod in de regio mogelijk. Deelnemers aan de maatwerktrajecten verbeteren met Praktijkleren hun positie en duurzame inzetbaarheid op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt.

Praktijkleren

Praktijkleren is een flexibele maatwerkroute in het mbo-onderwijs die geheel of grotendeels georganiseerd wordt op werklocaties. Leren en werken gaan er hand in hand. Deelnemers aan Praktijkleertrajecten behalen een diploma, certificaat of Mbo-verklaring (Praktijkverklaring), zodat ook als je onderdelen volgt in het onderwijs dit beloond kan worden.

‘Dit is zo’n mooie kans in de regio voor mensen voor wie leren en werken op dit moment niet vanzelfsprekend is. We werken hard om ons entree-onderwijs hiervoor flexibel te maken, op maat voor en met de ondernemers aansluitend op de mogelijkheden van ondersteuning die daarvoor is vanuit de overheid’ vertelt Wiebe Terpstra (directeur entreeonderwijs bij het Horizon College en voorzitter van de stuurgroep EntreeNH).

Onderwijsvernieuwing

Voor de scholen betekent dit: onderwijs vernieuwen waar dit nodig is en versterken van mensen die dit doen. Processen opstarten om dit goed te organiseren, zowel gericht op onderlinge samenwerking als op samenwerking met ondernemers, overheid en instanties. Hiervoor worden overleggen en werkgroepen georganiseerd en één van de eerste zichtbare resultaten is nu de lancering van dit digitale loket praktijkleren.

Ook is er de EntreeNH Academie. In deze Academie is een groeiend aanbod voor professionals die werken met mensen voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is. En andere activiteit is de ontwikkeling van nieuwe Leerwerklocaties, een belangrijke pijler binnen dit programma. Voortbouwend op de ontwikkeling en het succes van leren en werken bij Hoenderdaell. Leerwerklocaties zijn buitenschoolse locaties in de context van het beroep waarvoor wordt geleerd. Op de nieuwe website van EntreeNH staat de film over de eerste leerwerklocatie: Dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna, deze film ging afgelopen week in première.

Ten slotte is er binnen het programma EntreeNH de opgave om de inzet te verduurzamen en het netwerk te verstevigen, zodat alles wat nu vernieuwd en georganiseerd wordt voortaan zo werkt – ook als dit vierjarig gesubsidieerde programma is afgelopen.  

Het programma is gefinancierd vanuit een subsidie van het Regionaal Investering Fonds (RIF Entree in beweging) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: De Rif Entree in beweging is hiermee de motor achter EntreeNH.

error: Content is protected !!