Noord-Holland · 30 september 2023

Provinciale weg N243 weer open met fietsbruggen gemaakt met 3D-betonprinter

Provinciale weg N243 weer open met fietsbruggen gemaakt met 3D-betonprinter

De vernieuwde N243 tussen Alkmaar en Koggenland is op 29 september 2023 officieel geopend. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een nieuwe inrichting van de Schermerhornerweg, Middenweg en Noordervaart (N243). Met de aanpassingen is de weg veiliger gemaakt, heeft deze een meer ‘groene’ uitstraling gekregen en kan de weg weer jaren mee.

Gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid Jeroen Olthof: “Al in 2004 zijn de eerste plannen voor de N243 gemaakt. Met omwonenden en bedrijven is gesproken over hoe de weg veiliger kon worden. Dat maakte de plannen beter. Ik ben trots op het eindresultaat van de weg: veiliger en met ruimte voor innovatie en een eerbetoon aan de prachtige omgeving. De weg is lang dicht geweest en de werkzaamheden zorgden voor overlast. Ik wil iedereen bedanken voor hun geduld. Het is fijn dat de weg weer open is.”

Op de rijbaan en fietspaden van de N243 ligt nieuw asfalt. En de kruisingen met de Zuidervaart, Oterlekerweg, Rustenburgerweg, Molendijk, Westdijk en Kathoek zijn vervangen door rotondes. De in- en uitritten bij de circa 100 percelen langs de weg kregen een ander soort verharding voor een meer ‘groene’ uitstraling. Langs de weg zijn ook nieuwe bomen geplant. Bij de Middenweg (N243) is daarmee beoogd de weg beter te laten passen in de droogmakerij Beemster (Unesco).

Daarnaast zijn op verschillende bruggen langs de weg teksten op de leuningen geplaatst als eerbetoon aan de Beemster en Schermer. En over de Beemsterringvaart, Vrouwensloot en Jispersloot langs de Schermerhornerweg (N243) zijn fietsbruggen geplaatst om de weg voor fietsers veiliger te maken. Deze zijn gemaakt met een 3D-betonprinter. Dankzij deze innovatieve techniek waren minder materiaal en minder stappen op de bouwplaats nodig. Daardoor was er minder uitstoot van CO2.

error: Content is protected !!