Noord-Holland · 15 december 2023

Provincie stelt € 45.000 beschikbaar voor groene vrijwilligersprojecten

De provincie roept groene vrijwilligers en andere natuurliefhebbers op om projecten aan te melden die de soortenrijkdom versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken. Via het Betrekken bij Groen Fonds kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen. Het fonds staat open vanaf 1 januari tot 1 februari 2024.

Gedeputeerde Rosan Kocken (Natuur & Landschap): “Vorige maand kreeg ik al een voorproefje van wat vrijwilligersgroepen willen doen met de bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds. Ik bezocht het Haarlemse Ecoring. Een stichting met jonge en oudere vrijwilligers die de biodiversiteit in hun wijk willen verbeteren. Zij hebben dit jaar geld gekregen uit het fonds om planten te kopen, gereedschappen aan te schaffen en activiteiten te organiseren om kunst en cultuur met natuur te verbinden. De vrijwilligers van Ecoring zijn een mooi voorbeeld van wat we met deze subsidie willen bereiken: een sterke biodiversiteit én ontmoetingen tussen buurtgenoten.”

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

De aanvraag moet zich richten op het bevorderen van de biodiversiteit, het beschermen van een plant- of diersoort of participatie: het betrekken van mensen bij de natuurlijke leefomgeving, waaronder het (veilig en effectief) organiseren, coördineren, faciliteren, stimuleren of innoveren van vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk richt zich onder andere op monitoring, natuurbeheer, groen- en landschapsbeheer, natuureducatie of natuurinrichting. Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding staat op de website van Landschap Noord-Holland

Vrijwilligers zitten vol ideeën zitten om de biodiversiteit een impuls te geven en om Noord-Hollanders te betrekken bij hun groene leefomgeving. Afgelopen jaar heeft het fonds onder andere bijdragen gegeven aan het aanleggen van insectenvriendelijke bloemenweide en vlindertuinen en het opzetten van vleermuizenonderzoek. 

Dien je aanvraag in voor 1 februari 2024

Bedenk een goed plan en dien je aanvraag in. De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

error: Content is protected !!