Noord-Holland · 18 april 2024

Provincie wil daling verkeersslachtoffers

De provincie wil met het verkeersveiligheidsplan de stijging van het aantal verkeersslachtoffers ombuigen in een daling vóór 2030.

In 2023 overleden in Nederland 684 mensen in het verkeer. In de provincie Noord-Holland waren 87 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Meer dan de helft van de verkeersslachtoffers in de provincie reed op de fiets (Bron: CBS). Over meerdere jaren gezien blijft het aantal verkeersslachtoffers ook in Noord-Holland te hoog. Naast de dodelijke slachtoffers raken er elk jaar meer dan 2.000 mensen ernstig gewond in het Noord Hollandse verkeer (Bron: SWOV).

De provincie wil met het verkeersveiligheidsplan (pdf, 6 MB) de stijging van het aantal verkeersslachtoffers ombuigen in een daling vóór 2030. Het uiteindelijke doel blijft 0 slachtoffers in 2050. Gedeputeerde Jeroen Olthof: “Het aantal verkeersslachtoffers in Noord-Holland blijft te hoog. Ieder slachtoffer is er één te veel en zorgt veel verdriet bij families en vrienden. Door ons juist te richten op die plekken en groepen waar het risico op een verkeersongeval het grootst is werken we elke dag gericht aan een daling van het aantal slachtoffers. We doen dat samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en politie.” 

Gerichte aanpak 

In het verkeersveiligheidsplan van de provincie worden de inspanningen gericht op locaties en groepen waar het risico op een ongeval met letsel het grootst is. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in kennis en data om deze manier van werken mogelijk te maken.  

Er wordt gewerkt aan de veilige inrichting van de provinciale wegen en met subsidies wordt geïnvesteerd in veilige gemeentelijke wegen en verkeerseducatie. Met de politie wordt gewerkt aan gerichte handhaving op snelheid, rijden onder invloed en afleiding in het verkeer.  

Ouderen en fietsers 

Ouderen en fietsers blijven de kwetsbare groepen in het verkeer: zij krijgen in de plannen daarom extra aandacht. Bijvoorbeeld door verkeerseducatie op scholen en ondersteuning van het programma doortrappen zodat ouderen veilig kunnen blijven fietsen. Ook wordt er samen met gemeenten geïnvesteerd in het netwerk van doorfietsroutes, waar alle soorten fietsers comfortabel en vooral ook veilig langere afstanden kunnen afleggen op de fiets. 

error: Content is protected !!