Noord-Holland · 18 januari 2024

Provincie wil meer én sneller investeren in verkeersveiligheid

De provincie wil meer én sneller investeren om de verkeersveiligheid op wegen, kruisingen en fietspaden te verbeteren. 

Daarom onderzoekt zij welke kleine maatregelen op korte termijn kunnen worden getroffen die relatief eenvoudig en snel uit te voeren zijn en meteen effect hebben op de verkeersveiligheid.

Dit staat in het Integraal meerjarenprogramma provinciale infrastructuur dat 2 keer per jaar geactualiseerd en voor akkoord wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. 

In dit programma staat beschreven welke werkzaamheden aan de provinciale (vaar)wegen de komende 8 jaar op de planning staan of waar onderzoek naar gedaan moet worden. 

Naast regulier onderhoud en nieuwe plannen, gaat het bij de kleine veiligheidsmaatregelen over bijvoorbeeld het aanpassen van de belijning, het aanbrengen van bermverharding of het aanleggen van een verkeersplateau of verkeersdrempel.

De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen, 50 km vrij liggende busbanen en 246 km vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. 

Tot slot heeft de provincie 590 bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten in beheer, waaronder 65 beweegbare bruggen. Langs de wegen staan ruim 11.000 lantaarnpalen en meer dan 500 bushaltes. 

De werkzaamheden aan al deze infrastructuur doet de provincie zo duurzaam mogelijk. Het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn daarbij belangrijke factoren.

error: Content is protected !!