Noord-Holland · 23 maart 2024

Samenwerken om technische vakmensen goed op te leiden

Samenwerken om technische vakmensen goed op te leiden

In Noord-Holland zet een grote groep mensen uit bedrijfsleven, onderwijs en de overheid zich in om het tekort aan personeel aan te pakken en innovatiekracht te versterken. Daarvoor werken zij samen onder de paraplu van het manifest Werken en ontwikkelen 2030 Noord-Holland. Dat is nu vernieuwd.

Transities zijn grote opgaven

Het manifest Werken en ontwikkelen 2030 Noord-Holland (pdf, 2 MB) staat voor de ambitie van een veerkrachtige technische en technologische arbeidsmarkt voor een duurzaam en groen Noord-Holland.

Noord-Holland heeft in bepaalde sectoren, waaronder de techniek, een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen. Dit tekort heeft niet alleen een negatief effect op de economie, maar ook op de grote opgaven waar wij als provincie voor staan, zoals de woningbouw en de energietransitie.

Om de aansluiting van het onderwijs op de (regionale) arbeidsmarkt te verbeteren brengt het manifest Werken en ontwikkelen 2030 Noord-Holland scholen, bedrijven, sociale partners en kennisinstituten bij elkaar. Daarin gaat bijzondere aandacht naar de omscholing van werknemers en mensen die nu niet werken, naar sectoren die bijdragen aan de transities, zoals de energietransitie. 

Wat we allemaal al doen

Het manifest is in 2021 opgesteld en nu vernieuwd. De acties zijn aangescherpt en de samenwerkingen verstevigd en opnieuw in kaart gebracht. 

Wilt u een inkijk in welke initiatieven en projecten in de provincie Noord-Holland invulling krijgen en de ambities die er zijn? Kijk dan de aflevering terug van de Manifest Meet Special waarin vanuit verschillende perspectieven naar de uitdagingen wordt gekeken.


Terugkijken Manifest Meet Special: presentatie manifest 2.0
 (YouTube)

Aan het woord komen managing director Nico Gitz (KSB Nederland), decaan Esther Ras (Hogeschool van Amsterdam) en gedeputeerde Esther Rommel (provincie Noord-Holland). Ecosysteemaanjager Matthijs Bobeldijk geeft een presentatie van het herijkte Manifest Werken en ontwikkelen 2030 Noord-Holland 2.0.
 
“Samen aan tafel gaan zitten en bespreken ‘hoe kunnen we de zaken concreet maken’. En als je ziet dat iets nodig is, laten we dat dan meteen oppakken. Ik ben heel praktisch en pragmatisch en zie graag concreet resultaat”, aldus gedeputeerde Esther Rommel.

Esther Ras van de Hogeschool van Amsterdam: “We willen de experimenteerruimte met elkaar opzoeken en daar heb je de hele triple helix voor nodig. Het hbo stapt nu het manifest in. Dit is een toevoeging op de prachtige activiteiten die al in het mbo plaatsvinden samen met de bedrijven. En ook wij hebben de oproep aan het bedrijfsleven, ‘help ons bij het lerarentekort in het techniekonderwijs en met lef het onderwijs-arbeidsmarkt gat kleiner maken’.”
 
“Er zit best veel vakjargon in, maar wat aanspreekt is: doen en mensen over de vloer krijgen”, vertelt Nico Gitz (KSB Nederland). “Onze taak is te zorgen dat het laatste stuk van die lekkende pijplijn dicht is. Dat mensen die bij ons komen, of dat nu voor stage is, BBL-opleiding of als werknemer, gezien en gehoord worden. Dat ze mooi en betekenis vol werk kunnen doen.”  

Manifest Werken en ontwikkelen 2030 Noord-Holland

Kijk op Werken en Ontwikkelen voor meer informatie over het Manifest Werken en ontwikkelen 2030 Noord-Holland of download het document (pdf, 2 MB).

error: Content is protected !!