Noord-Holland / Regio · 13 december 2023

Slimme verkeerslichten op kruising bij N203-N513

Het aantal inwoners en reizigers in de provincie Noord-Holland groeit de komende jaren sterk. Om Noord-Holland bereikbaar en leefbaar te houden, wil de provincie het voor haar inwoners makkelijker maken om de fiets te pakken, ook voor langere afstanden. 

Daarom investeert de provincie in slimme maatregelen. Zo worden verkeerslichten op 11 kruisingen in Noord-Holland zo ingesteld dat fietsers vaker groen krijgen en minder lang hoeven te wachten op een kruising.

Door slim gebruik te maken van de bestaande detectielussen (sensoren in de weg) bij verkeerslichten wordt voorkomen dat fietsers onnodig lang voor rood staan te wachten. 

Op plekken waar veel scholieren rijden, krijgen grote groepen fietsers langer groen zodat de staart van de groep ook veilig de overkant kan bereiken. Op deze manier wordt fietsen aantrekkelijker en veiliger.

Het slim instellen van de verkeerslichten voor fietsers past in de plannen van de provincie om fietsen te stimuleren: het is gezond, goed voor het klimaat en neemt minder ruimte in op de weg. 

De provincie legt daarom ook zogenaamde doorfietsroutes aan en kijkt per situatie hoe de verkeerslichten voor fietsers het beste afgesteld kunnen worden. 

Als deze slimme maatregelen positief uitpakken, past de provincie in 2024 deze verder toe op andere kruispunten met veel fietsverkeer. 

De kruising N203-N513 (Zeeweg) bij Castricum is één van 11 kruispunten die slimme verkeerslichten krijgt.

Foto: aangeleverd

error: Content is protected !!