Noord-Holland · 31 december 2023

Snelle actie nodig om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen

Het bevolkingsaantal neemt toe. In Nederland als geheel, maar juist ook heel specifiek in Noord-Holland. De economische activiteiten in deze regio groeien ook. 

Hiermee stijgt de vraag naar drinkwater. PWN anticipeert hierop door haar productiecapaciteit uit te breiden op twee van haar huidige productielocaties, in Andijk en Heemskerk. 

Zo bereidt PWN zich voor om meer drinkwater te kunnen produceren om aan de stijgende vraag te voldoen én realiseert PWN extra reservecapaciteit om eventuele calamiteiten op te kunnen vangen. 

De eerste concrete stappen worden nu gezet. De omgevingsvergunning om de productie in Andijk uit te breiden wordt deze week als ontwerpbesluit gepubliceerd. 

Bij het ontwerp van de nieuwbouw is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bedrijfsmatige omgeving van het PWN-terrein. 

Daarnaast past het ontwerp binnen de kaders van het bestemmingsplan, zodat de nieuw te bouwen uitbreiding van de voorzuiveringsinstallatie niet overdreven aanwezig is in haar omgeving. 

Meer informatie over de plannen van PWN om haar productiecapaciteit uit te breiden is te vinden op pwn.nl/uitbreiding. 

Foto: aangeleverd

error: Content is protected !!