Noord-Holland · 27 maart 2024

Wie worden de Toekomstversnellers van 2024?

Een insectenvoedselbos in de Gooi- en Vechtstreek, een boerderijschool in Noord-Kennemerland en een mineralencentrale in Laag-Holland: allemaal maken ze kans op de titel ‘Toekomstversneller 2024’. Op woensdag 3 april treffen de Noord-Hollandse finalisten elkaar op een feestelijk pitch-evenement in het provinciehuis in Haarlem. Hier presenteren de deelnemers per regio hun groene initiatieven voor het landelijk gebied.

Toekomstversnellers en het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)
Net als alle provincies heeft ook de provincie Noord-Holland een PPLG gemaakt. Hierin staat wat Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden. Het PPLG gaat over natuur, water en bodem, klimaat, landbouw, landschap en erfgoed en recreatie. Met de wedstrijd ‘Toekomstversnellers’ wil netwerkplatform Groen Kapitaal (Provincie Noord-Holland) inwoners op een creatieve manier bij de thema’s uit het PPLG betrekken.

Verloop wedstrijd ‘Toekomstversnellers’
In september 2023 lanceerde netwerkplatform Groen Kapitaal de wedstrijd ‘Toekomstversnellers’ op een PPLG-conferentie. De oproep leverde 51 inzendingen op. De jury (onder leiding van Jelle Beemsterboer, gedeputeerde Wonen, Landbouw en Visserij, Stikstofbanken en het PPLG) toetste deze ideeën op haalbaarheid, sociaaleconomische impact en aanstekelijkheid.
In februari werd de top drie per regio gekozen. Daarover zei de jury: “Het is van belang dat een idee iets nieuws betekent voor de samenleving en het bedrijfsleven. Uitvoerbaarheid is ook belangrijk, zodat binnen een jaar al de eerste resultaten geboekt kunnen worden.”

Programma pitch evenement 3 april
Naast Jelle Beemsterboer bestaat de jury uit: Steven de Clercq (De Olmenhorst), Els Lenting (Gemeente Zaanstad), Rodny Stolk (Duinen van Texel) en René de Visser (Rabobank). Op woensdag 3 april worden de groene initiatieven gepresenteerd. Elke pitch duurt 4 minuten: 2 minuten presentatie en maximaal 2 minuten vragen beantwoorden van de jury. Het evenement is tevens netwerkbijeenkomst, waar alle betrokkenen van ‘Toekomstversnellers’ met elkaar kunnen kennismaken. Netwerkplatform Groen Kapitaal hoopt dat alle ingezonden ideeën op deze feestelijke middag een vruchtbare bodem vinden.

Het programma:
13.30 – 14.00 uur:      inloop en ontmoeting
14.00 – 15.00 uur:      welkom en start pitches finalisten uit de regio’s:
                                   – Wadden, Kop van Noord-Holland, West-Friesland
                                   – Noord-Kennemerland
                                   – Laag Holland
15.00 – 15.30 uur:      juryberaad; pauze en netwerkmogelijkheid aanwezigen|
15.30 – 16.00 uur:      pitches finalisten uit de regio’s:
                                   – Zuid-Kennemerland/ Amstelland-Meerlanden
                                   – Gooi en Vechtstreek
16.00 – 16.20 uur:      juryberaad; pauze en netwerkmogelijkheid aanwezigen
16.20 – 17.00 uur:      jury maakt de winnaar per regio bekend + fotomoment
17.00 – 18.00 uur:      afsluitende netwerkborrel

error: Content is protected !!