Noord-Holland · 10 maart 2024

Zend nu in voor de Arie Keppler Prijs 2024!

MOOI Noord-Holland roept initiatieven op om zich tot en met 28 april 2024 in te schrijven voor de Arie Keppler Prijs 2024. Deze prestigieuze prijs, die om de twee jaar wordt uitgereikt, is dé Noord-Hollandse omgevingsprijs voor ruimtelijke kwaliteit. Bijzondere initiatieven (projecten en beleidsplannen) die in de periode juni 2022 tot juni 2024 in de provincie Noord-Holland zijn gerealiseerd, komen in aanmerking voor deze prijs.

De Arie Keppler Prijs

Om de twee jaar reikt de stichting MOOI Noord-Holland de Arie Keppler Prijs uit en huldigt daarmee personen of organisaties die een uitmuntende prestatie hebben geleverd op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. De prijs heeft als doel initiatieven te belichten die de dagelijkse praktijk van planontwikkeling ontstijgen: bijzondere, inspirerende, innoverende en grensverleggende projecten. Iedere editie vertegenwoordigen alle inzendingen gezamenlijk de actuele en urgente thema’s van de leefomgeving in Noord-Holland. De jury kiest uit de inzendingen tien tot twaalf nominaties die gezamenlijk een goede afspiegeling vormen van het totale aanbod. De jury selecteert daarna vier winnaars, gebaseerd op de door de jury ‘ontdekte’ thema’s. Het publiek kijkt mee en selecteert uit de nominaties haar eigen favoriet voor de Arie Keppler publieksprijs 2024. De nominaties zullen in juli bekend worden gemaakt. Op 26 september worden de prijswinnaars onderscheiden met een erepenning tijdens de feestelijke prijsuitreiking.

Jury

Vijf bevlogen vakmensen vormen de jury. Dat zijn Hilke Floris (winnaar Arie Keppler Prijs 2022 met Wieringermeer Viskringloop, landschapsarchitect, directeur Hosper), Marita Bijlsma (winnaar Arie Keppler Prijs 2022 met Gibbonpaviljoen ARTIS, architect en directeur ATELIERFRONT), Sandra van Assen (stedenbouwkundige, architect en adviseur MOOI Noord-Holland), Jef Muhren (planoloog en directeur van MOOI Noord-Holland) en juryvoorzitter Freek Schmidt (architectuurhistoricus, hoogleraar geschiedenis van de architectuur en de Leefomgeving aan de VU en lid van het bestuur van MOOI Noord-Holland).

Beoordelingscriteria

De jury stelt zich ten doel om projecten te nomineren waarvan de initiatiefnemers en ontwerpers in de voetsporen van naamgever Arie Keppler treden. Om de Arie Keppler Prijs te winnen, is een mooi ontwerp niet voldoende. Het gaat ook om een groot maatschappelijk bewustzijn. Hierbij wordt gekeken naar tijdloze thema’s zoals woongenot, sociale samenhang, een langetermijnvisie en de omgang met cultuurhistorie, maar ook actuele ontwerpen zoals circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie en sociale integratie.

Historie Arie Keppler Prijs

De Arie Keppler prijs wordt sinds het begin van deze eeuw uitgereikt. De prijs is vernoemd naar ir. Arie Keppler, medeoprichter van MOOI Noord-Holland in 1916 en eerste secretaris van wat indertijd genoemd werd ‘Adviescommissie voor Bouwontwerpen en uitbreidingsplannen in Noord-Holland’. Met een verwijzing naar Keppler geeft MOOI Noord-Holland uitdrukking aan haar diepe wortels in de Noord-Hollandse traditie. Bovendien staat Arie Keppler voor een brede sociaal-maatschappelijke benadering van de betekenis van ruimtelijke kwaliteit.

Stichting MOOI Noord-Holland

MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit is een onafhankelijke en niet-commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. MOOI Noord-Holland ziet het als haar taak om maatschappelijke belangstelling te wekken voor goede omgevingskwaliteit.

error: Content is protected !!