Regio · 17 juni 2024

Gratis zonnebrandcrème deze zomer op veel openbare locaties beschikbaar

Gratis zonnebrandcrème deze zomer op veel openbare locaties beschikbaar

Tientallen scholen, (sport)verenigingen, zomerevenementen, kinderdagverblijven en andere openbare voorzieningen in Noord-Holland worden deze zomer voorzien van zonnebrandcrème. Hat gebeurt op initiatief van coöperatie Univé Noord-Holland. Zo kunnen bezoekers van deze locaties zich altijd beschermen tegen de zon. ,,Met als doel mensen en voornamelijk de jonge generaties zich beter bewust te maken van het belang hiervan, zodat we gezondheidsschade in de toekomst kunnen beperken’’, vertelt Annelies Goos.

En dat is hard nodig. Huidkanker is nog steeds de meest voorkomende kankersoort in Nederland. Zo kregen 24.400 mensen in 2023 deze diagnose en dat aantal loopt al jaren op. Wel blijkt dat kanker in een eerdere fase vastgesteld wordt en dat dat genezingskansen vergroot. Bewustwording en preventieve maatregelen dragen daaraan bij. In eerder onderzoek legde het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) uit dat de huidkankerdiagnoses van nu een gevolg zijn van de blootstelling aan uv-straling twintig tot dertig jaar geleden. Bijvoorbeeld in de vrije tijd of tijdens vakanties. Huidkanker kan voor de toekomst deels worden voorkomen door de huid te bedekken en door zonnebrandcrème te smeren.

Voorkomen en beperken van gezondheidsschade

,,Als coöperatie zonder winstoogmerk helpen we onze leden bij het voorkomen en beperken van risico’s, leed en schade. De winst die we over hebben, wordt in het voordeel van onze leden en de maatschappij geïnvesteerd. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid’’, vertelt Annelies Goos. ,,Met het verstrekken van de zonnebrandcrèmes kunnen bezoekers van scholen, sportverenigingen en andere openbare initiatieven zich goed beschermen tegen de zon. Daardoor dragen we niet alleen bij aan het voorkomen van huidkanker in de komende decennia, maar vergroten we ook samen het bewustzijn rondom het gebruik van zonnebrandcrème.’’

Extra zonnebranddispensers voor Noord-Holland

Univé Noord-Holland deelt wederom zonnebranddispensers uit aan diverse organisaties in de regio. Inmiddels heeft de coöperatie al meer dan honderdvijftig partijen van een zonnebranddispenser kunnen voorzien en een bijdrage kunnen leveren aan de zonbescherming van velen. ,,Een mooi voorbeeld van wat we als coöperatie doen voor de samenleving’’, sluit Goos af.

Belangstellenden/aanmelden

Zolang de voorraad strekt helpen we scholen, sportclubs, verenigingen en andere initiatieven met een publiek belang graag aan het smeren deze zomer. Belangstellende organisaties kunnen zich tot 1 juli via www.unive-zonnebrand.nl aanmelden. (Foto: Armin Rimoldi via Pexels)

error: Content is protected !!