Regio · 25 mei 2024

Grootschalig optoppen stap dichterbij met nieuwe handreiking

REGIO – Door een verdieping toe te voegen aan bestaande gebouwen kan de woningbouw snel, duurzaam en betaalbaar worden opgeschaald.

Om dit ‘optoppen’ op grote schaal mogelijk te maken, hebben gemeenten en woningcorporaties kennis nodig. Daarom lieten 5 provincies en vereniging van woningcorporaties, Aedes, een Handreiking optoppen ontwikkelen.

De handreiking is een samenwerking van de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht, Noord- Holland, Zuid-Holland en Aedes.

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: “Voor de vele mensen die een woning zoeken, is het belangrijk om alle kansen om woningen te bouwen te benutten. Optoppen is ook zo’n kans.”

“De provincie Noord-Holland heeft daarom € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar voor het optoppen van woningen die duurzaam worden gebouwd met biobased of secundaire materialen.”

Optoppen heeft veel voordelen. Doordat er geen grond hoeft worden aangekocht, is het mogelijk om snel en betaalbaar te bouwen. Dit vermindert de druk op de oververhitte grondmarkt.

Optoppen past vaak binnen bestaande omgevingsplannen. De grootste kansen voor optoppen liggen in de naoorlogse wijken.

Daar zijn vaak lage flatgebouwen te vinden met een constructie die meer kan dragen dan het nu doet. Bovendien zijn deze panden vaak in eigendom van corporaties die hierdoor hun woningvoorraad kunnen uitbreiden.

Volgens de handreiking is het mogelijk om een optopproject van idee tot oplevering, in 2 jaar tijd te realiseren. Op termijn kan het proces verder worden gestandaardiseerd, waardoor het nog sneller kan.

error: Content is protected !!