Regio · 12 oktober 2023

Kennemer Wonen en BUCH-gemeenten gaan samen de strijd aan tegen woonfraude

De woningnood is hoog. Het duurt jaren voordat woningzoekenden in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. 

Het komt voor dat mensen niet eerlijk aan een woning komen, hun woning onderverhuren of op een andere manier gebruiken voor illegale praktijken. Door deze woonfraude moeten woningzoekenden die netjes de regels volgen nóg langer wachten op een woning. 

Niet alleen zijn er minder woningen beschikbaar door woonfraude, het brengt soms ook gevaar met zich mee, of gaat ten koste van de leefbaarheid. Oneigenlijk gebruik van de woning zoals het ‘niet-bewonen’ van de gehuurde woning en deze leeg laten staan, onderverhuur en hennepkwekerijen zijn een risico voor een veilige, schone en prettige leefomgeving. 

Daarom is de aanpak van woonfraude belangrijk. Voor een effectieve aanpak hebben de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo samen met Kennemer Wonen een woonfraudeconvenant ondertekend. 

De samenwerking werkt twee kanten op. Wanneer gemeenten vraagtekens hebben bij de bewoning en/of activiteiten op bepaalde adressen, kan Kennemer Wonen gegevens met de gemeente delen. Alles uiteraard binnen de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

“Samen streven wij naar een eerlijke kans op een woning voor woningzoekenden, zeker in deze tijd van woningnood”, aldus de wethouders Wonen van de vier gemeenten Yvonne Roos-Bakker, Jan Schouten, Paul Slettenhaar en Ronald Vennik.

Het opsporen van woonfraude is een onderdeel van de werkzaamheden van medewerkers van Kennemer Wonen en de gemeenten. Tegelijkertijd is hulp van bewoners erg belangrijk. 

Zij zijn immers degenen die de eigen buurt het beste kennen. Vermoedens van woonfraude of oneigenlijk gebruik van een woning kunnen bij Kennemer Wonen gemeld worden via: www.kennemerwonen.nl

Foto: (vlnr): Jan Schouten, wethouder gemeente Uitgeest, Krista Walter, directeur-bestuurder Kennemer Wonen, Ronald Vennik, wethouder gemeente Heiloo, Yvonne Roos-Bakker, wethouder gemeente Bergen, Paul Slettenhaar, wethouder gemeente Castricum.

error: Content is protected !!