Regio · 8 november 2023

Veel hinder door vliegtuiglawaai in de regio

Er komen dag en nacht meer dan 600 vliegtuigen over Limmen, soms meer dan 60 per uur. Steeds meer vliegtuigen vliegen op slechts 500 à 600 meter over de woonwijken. In 2025, na de luchtruimherziening dit jaar, dreigt de route over Limmen, Heiloo, Egmond, Bakkum, Castricum, Akersloot en Uitgeest één van de vier “herriegoten” van Nederland te worden.

Deze enquête is niet bedoeld om vliegverkeer te ondermijnen en wij begrijpen de belangrijke functie van Schiphol. Echter onze ervaring is dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het welzijn van bewoners in boven genoemde dorpen en woonkernen (in deze enquête genoemd “Limmen e.o.”).

Ondanks de inspanningen van instanties is de realiteit dat de overlast steeds groter wordt en het leefklimaat in onze regio sterk verslechtert.

Wij, als verontruste bewoners, willen graag weten wat u hier van vindt. Deze enquête kost u 5 minuten van uw tijd en alle antwoorden worden anoniem verwerkt.

De enquête vindt u hier of via onderstaande link.

error: Content is protected !!