Regio · 23 september 2023

‘Week tegen de eenzaamheid’: kom in actie!

Van 28 september tot en met 4 oktober vindt de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid plaats. De week wordt in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De medewerkers van OGGZ Vangnet & Advies, onderdeel van GGD Hollands Noorden’ worden bijna dagelijks geconfronteerd met mensen die eenzaamheid ervaren en roepen iedereen op: Kom in actie! Want de gevolgen van eenzaamheid zijn groot.

In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich erg eenzaam. Nog eens 1 op de 3 Nederlanders heeft er wel eens last van. 

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen.
De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt. Het leidt tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. 

In 2022 heeft het onderzoeksbureau van de GGD een gezondheidssonderzoek gehouden waarin ook vragen over eenzaamheid zijn gesteld. De uitkomsten waren schokkend.

In de regio Kop van Noord-Holland is in leeftijdsgroep 18-65 jaar 47,7% matig tot (zeer) ernstig eenzaam. In de groep 65 jaar en ouder is 50,1% matig tot (zeer) ernstig eenzaam.

In de regio Noord-Kennemerland is 45,9 % matig tot (zeer) ernstig eenzaam in de leeftijdsgroep 18-65 jaar. Voor 65 jaar en ouder is dat 47,1%. 

Meer dan driekwart van de gemeenten in Nederland en zo’n 170 landelijke maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven zijn bij het programma aangesloten. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten.

Meer informatie: www.gezondheidnhn.nl.

error: Content is protected !!