Sint Pancras · 2 maart 2024

Dorpsraad van Sint Pancras blijft onzeker over toekomst

De toekomst van de Dorpsraad van Sint Pancras blijft nog altijd onzeker na een tumultueuze algemene ledenvergadering. Voorzitter Rob Spaans en secretaris Jan Tybout gaven aan niet langer de kar te willen trekken door gebrek aan steun en serieus nemen door de gemeente Dijk en Waard.

Er werd niet gestemd tijdens de vergadering over het voortbestaan van de Dorpsraad, omdat er een discussie was ontstaan over de benoeming van een penningmeester van buiten het dorp zonder ledenstemming. De secretaris verliet de vergadering, en uiteindelijk sloot de voorzitter de vergadering voortijdig af.

error: Content is protected !!