112 / Alkmaar · 17 mei 2024

Alkmaar gaat straatintimidatie aanpakken

Om duidelijk te kunnen rapporteren over de stappen die wat betreft de aanpak van straatintimidatie gezet worden, concentreert de gemeente Alkmaar zich op resultaten die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek van kennisinstituut Movisie. Sinds 2022 is straatintimidatie strafbaar gesteld in de APV van Alkmaar en per 1 juli gaat daarnaast de nieuwe wet aanpak seksuele misdrijven in werking treden.

Op basis van de uitkomsten van een werkgroep heeft het Ministerie van J&V aangegeven in de vorm van een pilot met koplopergemeenten Utrecht en Rotterdam te kijken naar de handhaafbaarheid en de rol van buitengewoon opsporingsambtenaren daarbij. Alkmaar heeft zich gemeld om zo snel als dat mogelijk is ook in te stappen in het vervolg van deze pilot.

Er is in 2021 het meldpunt straatintimidatie gelanceerd. Slachtoffers kunnen hier melding maken van straatintimidatie. Het is de vraag of het meldpunt wel voldoende wordt gevonden en bekend is, want er zijn tot nu toe in totaal 63 meldingen gedaan. Er wordt bekeken of in navolging van de gemeente Rotterdam de StopApp gebruikt kan gaan worden, een app waar een melding gemaakt kan worden van straatintimidatie.

Voor het convenant ‘Veilig uitgaan’ worden samen met horecapartners trainingen voor het horecapersoneel verzorgd. Het doel van deze trainingen is vooral bewustwording creëren. Recent heeft de projectgroep veilig uitgaan het collectieve horeca-ontzeggingenbeleid geïnitieerd. Hieraan nemen 35 horecagelegenheden in het horecaconcentratiegebieden deel. Bezoekers van horeca die zich schuldig maken aan straat- of seksuele intimidatie kunnen een collectieve horecaontzegging van 6 maanden krijgen.

Uit onderzoek van kennisinstituut Movisie naar straatintimidatie blijkt dat preventie, activeren van omstanders en het inrichten van meldpunten belangrijke focuspunten zijn in de aanpak tegen straatintimidatie. Alkmaar is met Stop straatintimidatie in gesprek om in september een bewustwordingsactiedag te organiseren voor de inwoners van Alkmaar.

error: Content is protected !!