112 / Duinstreek / Noord-Holland / Regio · 23 juli 2023

Vrouw gebeten door slang in Noordhollands Duinreservaat

Vrouw gebeten door slang in Noordhollands Duinreservaat

REGIO – PWN kreeg een melding dat er in het Noordhollands Duinreservaat een vrouw is gebeten door een slang. PWN heeft contact gehad met het slachtoffer en vindt het erg vervelend dat deze mevrouw door de slang is gebeten. 

De kans bestaat dat het een adder betreft, maar het is niet uitgesloten dat het om een andere soort gaat. Dit moet verder worden onderzocht. 

In het Noordhollands Duinreservaat komen geen giftige slangen voor, ook de adder niet. Deze slang is daarom mogelijk een uitgezette slang. 

PWN is met specialisten in gesprek om te kunnen vaststellen om welk soort slang het gaat en welke maatregelen moeten worden genomen.

De kans om een slang op een pad of op de weg tegen te komen is erg klein. Blijf daarom op de wegen en paden. Dit is tevens ook goed voor de rust voor de dieren die in het duin leven.

Foto: aangeleverd

error: Content is protected !!