Akersloot · 8 mei 2024

Gemaal 1879 komende zondag in werking

AKERSLOOT – Het tweede weekend in mei was traditioneel het Nationale Fietsweekend, waaraan het Molen- en Gemalenweekend gekoppeld was. Het fietsweekend is afgeschaft, fietsen is in ons land zo algemeen geworden dat daarvoor geen speciale aandacht nodig is. Sindsdien staat het Molen- en Gemalenweekend op eigen benen.

Dit jaar wil Gemaal 1879 extra aandacht geven aan de functie van het gemaal. Daarvoor is op zondag 12 mei Gemaal 1879 de gehele dag geopend en wel van 10.00 tot 16.00 uur.

Het gemaal zal regelmatig in werking worden gezet en er zal uitgebreide toelichting worden gegeven over de functie van het gemaal in de waterhuishouding van de regio. De werking van de machinerie zal door vrijwilligers worden uitgelegd en gedemonstreerd. Dit gemaal aan de rand van Akersloot, Fielkerweg 4 (Klein-Dorregeest) bemaalde vroeger de Groot-Limmerpolder en kan nu bijstand verlenen in de bemaling van die polder en de aangrenzende polders.

Op de bovenverdieping van het gebouw kan kennis worden genomen van de Oer-IJ-loop in de nabijheid. Op de benedenverdieping is er verder nog een expositie te zien van schilderijen en keramiek met de natuur als thema.

Zondag heeft u dus een unieke kans om de oude machinerie aan het werk te zien.

error: Content is protected !!