Algemeen · 6 januari 2024

Bevolking in 2023 minder sterk gegroeid dan een jaar eerder

Bevolking in 2023 minder sterk gegroeid dan een jaar eerder

De Nederlandse bevolking is in 2023 naar verwachting met 140 duizend inwoners gegroeid, tot 17,9 miljoen. De definitieve cijfers kunnen nog veranderen door ontwikkelingen in de laatste weken van het jaar.

De bevolking groeide minder sterk dan een jaar eerder, toen er 221 duizend inwoners bij kwamen. Dat meldt het CBS op basis van de meest recente ramingen.

De bevolkingsgroei in 2023 komt volledig voor rekening van buitenlandse migratie. Er overleden namelijk meer mensen dan er geboren werden. 

In 2023 kwamen er minder immigranten naar Nederland dan in 2022. Er kwamen vooral minder mensen vanuit Oekraïne, maar ook vanuit de meeste andere landen (behalve Amerika en Oceanië) daalde de immigratie. 

De emigratie is vooral toegenomen onder personen die terug gaan naar het land van herkomst. De emigratie onder Nederlanders nam af. 

Het migratiesaldo (immigratie minus emigratie) komt uit op 138 duizend tot 1 december 2023, dat zijn er 79 duizend minder dan in die periode in 2022.

Per saldo kwamen de meeste in het buitenland geboren migranten uit Europa (59,3 duizend) waarvan het merendeel uit de voormalige Sovjet-Unie (24,5 duizend). 

Verder kwamen 16,5 duizend migranten uit Syrië, 10,7 duizend uit Turkije, 7,6 duizend uit India en 6,6 duizend uit Polen.

In 2023 werden naar schatting 165 duizend kinderen geboren, bijna 3 duizend minder dan in 2022. Hoewel de oversterfte in 2023 iets is afgenomen wordt het aantal overledenen geschat op 169 duizend. 

Hierdoor is de bevolking door natuurlijke aanwas (geboorten minus sterftegevallen) volgens de raming met ruim 4 duizend mensen afgenomen.

error: Content is protected !!