Algemeen

Nieuwe uniformen voor BOA-handhavers

10 mei 2024

Het Modeluniform Gemeentelijke Handhaver Openbare Ruimte is geactualiseerd en levert een bijdrage aan de uniformiteit, herkenbaarheid, professionaliteit, veiligheid,...

Verwachting wespenoverlast 2024

1 mei 2024

De website Meldpunt Ongedierte staat weer klaar voor ieder scenario rondom de wespenoverlast in 2024. Zal het opnieuw...

error: Content is protected !!