112 / Algemeen · 3 maart 2024

CBS: meer slachtoffers criminaliteit, maar nog altijd veel lager dan 10 jaar geleden

CBS: meer slachtoffers criminaliteit, maar nog altijd veel lager dan 10 jaar geleden

Het aantal mensen dat in 2023 zei slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit, zoals geweld, diefstal en inbraak, en vernielingen, is na een jarenlange daling voor het eerst sinds 2021 weer toegenomen. Ook voelden meer mensen zich onveilig dan twee jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2023.

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse enquête waarin de thema’s slachtofferschap van criminaliteit en veiligheidsbeleving centraal staan. In 2023 hebben ruim 180.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder aan dit onderzoek deelgenomen. In 2023 gaf 20% van de mensen van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit. In 2021 was dit 17%, het laagste niveau in tien jaar.

Het aantal mensen dat in 2023 zegt slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit is daarmee weer bijna terug op het niveau van 2019, het jaar vóór de coronacrisis. Ook het aantal geregistreerde misdrijven door de politie was hoger dan in 2021. De toename vond vooral plaats in 2022, en in mindere mate in 2023.

Tussen 2012 en 2021 was het aantal geregistreerde misdrijven nog met ruim 50% gedaald. In 2023 werden weer bijna net zoveel misdrijven geregistreerd als vóór de coronacrisis. In 2023 was in Castricum het aantal geregistreerde misdrijven van traditionele criminaliteit 20 op de duizend inwoners.

error: Content is protected !!