Algemeen · 27 augustus 2023

Driekwart bedrijven kampt met personeelstekort, in veel sectoren loopt de werkdruk op: ‘Zorg over burn-outs is er wel’

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) waarschuwt dat het aantal mensen met overspannenheid, spanningsklachten en burn-out in onder andere de zorg, de bouw en de horeca aan het stijgen is, als direct gevolg van de personeelstekorten.

‘Dit valt mij de laatste weken erg op in mijn eigen spreekkamer’, zegt Boyd Thijssens, bedrijfsarts en voorzitter van de NVAB. ‘Werknemers vallen uit door een hogere werkdruk, als gevolg van een gebrek aan personeel. Uiteraard spelen bepaalde karaktertrekken zoals perfectionisme en de thuissituatie ook mee, maar die werkdruk speelt echt een rol. Bij navraag binnen mijn arbodienst en mijn bestuur blijken andere bedrijfsartsen dit beeld te herkennen.’

De verwachting is dat de personeelstekorten nog meer gaan toenemen. Om die reden wil de NVAB nu dit signaal uit de spreekkamer voor het voetlicht brengen. De organisatie roept werkgevers en werknemers op om zich bewust te worden van dit risico en actie te ondernemen. ‘Werkgevers zoals commerciële bedrijven moeten echt bedenken of bepaalde activiteiten niet kunnen worden uitgesteld en ook het gesprek aangaan met hun medewerkers, vragen hoe het met ze gaat.

Als bedrijf ben je verder van huis als je personeel straks thuis zit. En werknemers zouden meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheid voor een preventief consult bij de bedrijfsarts, voordat ze uitvallen. Dat kan ook volledig anoniem. In de praktijk zien we eigenlijk 90 procent van de mensen te laat: als we hen eerder hadden gezien hadden we kunnen voorkomen dat zij uitvielen.’

error: Content is protected !!