Algemeen · 24 juli 2023

Energierekening 37% hoger

Subsidie voor culturele activiteiten voor en door jongeren

Met de energieprijzen van juni 2023 betaalde een huishouden met een gemiddeld energieverbruik 2.320 euro per jaar aan energie. Dat is met 630 euro, 37% meer dan in juni 2022. 

Dit komt door hogere energieprijzen en hogere belasting op energie, ondanks dat het iets lager gemiddeld verbruik dan een jaar eerder de energierekening drukte met 40 euro. 

Bij deze berekeningen is rekening gehouden met het prijsplafond. De totale energierekening verschilt per huishouden, door verschillen in het verbruik en in de afgesloten contractvormen. 

De gemiddelde energierekening in juni 2023 ligt wel een stuk lager dan in november en december 2022, toen deze rond de 3.000 euro per jaar uitkwam. 

Door de invoering van het prijsplafond in januari 2023 en de dalende variabele leveringstarieven vanaf februari is de gemiddelde energierekening in 2023 toch elke maand gedaald. 

De prijzen van de vaste en variabele leveringstarieven zijn bepaald op basis van energiecontracten van circa 82% van de Nederlandse huishoudens.

Bron: CBS

error: Content is protected !!