Algemeen · 11 januari 2024

Het CBS bestaat deze maand 125 jaar

Het CBS bestaat deze maand 125 jaar. Sinds 1899 is het statistiekbureau de leverancier van betrouwbare, objectieve statistiek in ons land.

De oprichting van het CBS was het moment dat het statistisch onderzoek zijn professionele, institutionele basis kreeg. Volkstellingen zijn een vast onderdeel van het publicatieprogramma van het bureau, al vanaf het begin. Eerst werden met de tellingen de bevolkingsregisters gecontroleerd en actueel gehouden.

Gaandeweg zijn ze uitgebreid met vragen over maatschappelijke kwesties, zoals de woonsituatie. Volkstellingen zijn daardoor belangrijker geworden voor het opstellen en evalueren van overheidsbeleid.

Foto: aangeleverd 

error: Content is protected !!