Algemeen · 3 mei 2024

Provincies onderzoeken ruim 1600 potentiële PFAS-bronnen

Nederlandse provincies hebben 1603 mogelijke PFAS-bronlocaties in beeld. Dat zijn plekken waar in het verleden verdachte PFAS-activiteiten plaatsvonden, zoals brandweerkazernes en defensieterreinen. In opdracht van het Rijk moeten alle provincies voor het einde van het jaar een lijst opstellen met PFAS-locaties.

Het doel is om inzicht te krijgen in welke stukken grond zijn vervuild met de giftige stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Om spoedeisende, PFAS-houdende locaties op te ruimen, trekt het Rijk tot 2030, 23 miljoen euro per jaar uit.

De provincie Utrecht bevestigt bijvoorbeeld vier ernstig vervuilde PFAS-bronlocaties, met name rond de voormalige vliegbasis Soesterberg, en laat nog 120 andere plekken onderzoeken. In Noord-Holland wordt overal waar onderzoekers kijken PFAS gevonden, zij het in wisselende gehalten. Met name in de kuststrook zit meer PFAS in de grond dan verder landinwaarts, vanwege de ‘seaspray’ vanuit de Noordzee.

Dit zijn kleine druppeltjes met relatief hoge PFAS-concentraties die vanaf zee het land op worden geblazen. De provincie Noord-Holland doet daarom aanvullend onderzoek naar duintuintjes en de gewassen die daarop staan. PFAS is een verzamelnaam voor zo’n 4000 chemische stoffen. Ze heten ook wel ‘forever chemicals’, omdat ze nauwelijks afbreekbaar zijn in het milieu.

In mensen stapelen de giftige stoffen zich op en dat heeft vooral invloed op het immuunsysteem en kan kanker veroorzaken. Wil je meer informatie? Luister dan naar het programma Pointer op zaterdagmiddag 4 mei vanaf 14:00 uur op NPO Radio 1. Pointer is een journalistiek onderzoeksplatform van Omroep KRO-NCRV.

error: Content is protected !!