Alkmaar / Kunst en Cultuur · 22 december 2023

100.000 euro subsidie voor amateurkunst

Vragen over Alkmaarse evaluatie citymarketing- en evenementenbeleid

Gemeente Alkmaar stelt vanaf 2024 € 100.000 extra beschikbaar voor amateurkunst. Om ervoor te zorgen dat dit bedrag op een goede manier verdeeld wordt is er een nieuwe subsidieregeling opgesteld. Vanaf 1 januari kunnen Alkmaarse amateurkunstverenigingen een subsidieaanvraag indienen.  

Alkmaar telt tal van amateurkunstverenigingen, variërend van toneel- en musicalverenigingen, diverse koren en orkesten, tot aan een doedelzakband en accordeonvereniging.

Wethouder Anjo van de Ven: “De verenigingen zijn zeer waardevol, omdat veel inwoners van Alkmaar wekelijks plezier beleven aan het gezamenlijk beoefenen van een hobby. Het is voor veel inwoners een vertrouwde plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar leden de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.”

Inventarisatie inzet extra geld

Om er zeker van te zijn dat het (extra) geld op de juiste manier wordt ingezet, heeft de gemeente in oktober een inventarisatie onder verenigingen gedaan. Zij kunnen namelijk het beste vertellen waar behoefte aan is. In een gezamenlijke bijeenkomst gingen de verenigingen zelf aan de slag en maakten zij een verdeling van de € 100.000 die vanaf 2024 door de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Duidelijk werd dat verenigingen graag een hogere algemene subsidie ontvangen om de gestegen reguliere kosten te kunnen betalen. Daarnaast bleek dat er behoefte is aan subsidie voor het organiseren van extra activiteiten (zoals een jubileum, een masterclass of een extra uitvoering) of het aanschaffen van nieuwe materialen.

Meerdere subsidiemogelijkheden

De gemeente hecht veel waarde aan de input van de verenigingen en heeft op basis hiervan de nieuwe subsidieregeling opgesteld. De nieuwe subsidieregeling is tweeledig. Allereerst kunnen amateurkunstverenigingen subsidie aanvragen voor hun reguliere verenigingskosten. Deze subsidie is flink opgehoogd, vanwege de stijgende kosten waar verenigingen tegenaan lopen. Daarnaast kunnen verenigingen één keer per jaar een subsidie (tot maximaal €1.000,-) aanvragen voor het aanschaffen van materialen of voor het organiseren van een extra verenigingsactiviteit.

De nieuwe regeling is breed opgezet, zodat zoveel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan alle wensen en behoeften van verenigingen. En vanaf 1 januari kunnen ook verenigingen die zich bezig houden met het maken van Beeldende kunst, Toegepaste kunst en Literatuur een subsidie aanvragen. Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden op de website van de gemeente Alkmaar.

error: Content is protected !!