Alkmaar · 15 juli 2023

Aanpak overlast Bolwerk afgenomen

Het college van Alkmaar vindt haar aanpak van overlast op het Bolwerk goed verlopen. Bij overlast treedt de gemeente op, waar nodig samen met politie, stadswerk, jongerenwerk en SUS-teams. Bij het inzetten van structurele maatregelen moet steeds afgewogen worden in het kader van proportionaliteit. 

Maatregelen die ingezet worden beperken namelijk ook de goedwillende en gewoon genietende bezoekers. Er gelden een aantal regels, waaronder het niet toestaan van versterkte muziek en het aanwijzen van het Bolwerk als gebied waar verblijfsontzeggingen uitgereikt kunnen worden. Daarnaast is er een alcoholverbod ingesteld. 

In juni is de overlast wat toegenomen op het Clarissenbolwerk. Het gebiedsteam centrum heeft daarover contact gehad met de bewoners. Momenteel zijn de huisregels van kracht, surveilleren handhaving en politie vaker op het Bolwerk en is het SUS-team actief. De afgelopen weken kan op basis van het aantal meldingen en bevindingen van handhaving, politie en bewoners, gezegd worden dat de overlast is afgenomen.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!