Alkmaar · 4 december 2023

Alkmaar mag lopende financiering zorgaanbieder Huyswaert Zorg stopzetten

Op 4 juli heeft het college van B&W van Alkmaar in regionaal verband besloten om de jeugdhulpcontracten met zorgaanbieder Huyswaert Zorg te ontbinden nadat de zorgaanbieder op 17 mei 2023 in gebreke was gesteld. In augustus heeft het college vervolgens besloten om de lopende financiering vanuit individuele Persoonsgebonden budgetten (PGB) voor het inkopen van zorg bij deze aanbieder per1 november 2023 stop te zetten. 

Huyswaert Zorg heeft vervolgens een kortgeding aangespannen en de rechtbank heeft daarbij een deel van de vorderingen afgewezen en een deel van de vorderingen toegewezen. De voorzieningenrechter heeft aangegeven zal niet in het bestuursrechtelijke traject te treden en zal de gemeente dus niet verbieden om alsnog het besluit te nemen als gevolg waarvan de lopende financiering voor Huyswaert Zorg vanuit de PGB per 1 november 2023 stopt. 

Wel is de gemeente veroordeelt om handelingen na te laten waarin de schijn wordt gewekt dat Huyswaert Zorg niet zou voldoen aan de integriteit, kwaliteit en kwantiteitseisen voor de Wmo-zorg. De gemeente is daarnaast veroordeeld in de proceskosten. Het college is het niet eens met uitspraak van de voorzieningenrechter en heeft daarom besloten in hoger beroep te gaan.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!