Duinstreek · 4 december 2023

Er is meer nodig voor herstel duingebied

Alle paden weer toegankelijk in Het Noordhollands Duinreservaat

De Ecologische Autoriteit heeft een oordeel geveld over de concept-natuurdoelanalyses van de Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat. Zij geeft aan dat er al verschillende (beheer)maatregelen worden genomen om de natuur te herstellen, maar dat er meer nodig is om verslechtering te voorkomen.

In het advies van de Ecologische Autoriteit staan voorbeelden genoemd om de verslechtering tegen te gaan. Zo is het belangrijk om het natuurlijke proces van stuivend zand in het duin terug te brengen. 
Daardoor blijven de duinen rijk aan kalk.

Dat is belangrijk voor plantensoorten die in de duinen leven en de dieren die hier weer van leven. Zand wordt nu nog op veel plekken vastgehouden door onder andere aangeplante dennenbossen en helmgras.

Een groot probleem is stikstofneerslag. De Ecologische Autoriteit vindt dat dit moet worden aangepakt door de stikstofuitstoot bij de bron aan te pakken. Nog meer dan wat de provincie al doet. 

Het is de derde keer dat de Ecologische Autoriteit met een advies komt over Noord-Hollandse concept-natuurdoelanalyses. Gedeputeerde Staten gaan de adviezen van de Ecologische Autoriteit verder bestuderen en kijken hoe ze meegenomen kunnen worden in de gebiedsplannen. 

De uiteindelijke natuurdoelanalyses worden onderdeel van het gebiedsplan dat Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) heet.

error: Content is protected !!