Alkmaar · 10 oktober 2023

Alkmaar mocht vergunning Oranje Koningsdag weigeren

De gemeente Alkmaar mocht de evenementenvergunning voor Oranje Koningsdag 2022 weigeren. In de aanvraag had de organisator onvoldoende duidelijk gemaakt hoe de openbare orde en veiligheid konden worden gewaarborgd, zo oordeelt de rechtbank Noord-Holland. De gemeente Alkmaar mocht de evenementenvergunning voor Oranje Koningsdag 2022 (voorheen SLAM! Koningsdag) weigeren. In de aanvraag had de organisator onvoldoende duidelijk gemaakt hoe de openbare orde en veiligheid op en rond het evenement konden worden gewaarborgd, zo oordeelt de rechtbank Noord-Holland.

Koningsdag 2022

Het Alkmaarse bedrijf Eventoz vroeg een vergunning aan voor het op 27 april 2022 organiseren van het evenement Oranje Koningsdag bij het AFAS Stadion. Er werden zo’n 15.000 bezoekers verwacht. In eerste instantie besloot de gemeente in maart 2022 de aanvraag niet te behandelen, maar in een voorlopige voorziening droeg de voorzieningenrechter de gemeente op de aanvraag alsnog te behandelen. Op 15 april 2022 is de vergunning geweigerd omdat de aanvraag niet voldeed aan de veiligheidseisen voor een dergelijk hoog risico-evenement.

Hoewel dit speelde in 2022, vraagt Eventoz toch nog om een rechterlijke beoordeling  omdat het een jaarlijks terugkerend evenement is en omdat het bedrijf de gemeente aansprakelijk stelt voor de geleden schade van ongeveer 975.000 euro. Volgens Eventoz moest de gemeente wel de vergunning verlenen omdat zij meermaals Oranje Koningsdag succesvol heeft georganiseerd en een betrouwbare partij is, die samenwerkt met andere betrouwbare partijen.

De gemeente Alkmaar stelt in haar besluit om de vergunning te weigeren dat de voor het evenement noodzakelijke plannen onvoldoende zijn uitgewerkt. Het gaat dan om bijvoorbeeld om het mobiliteitsplan, het medisch plan, het veiligheidsplan, het calamiteitenplan als het beveiligingsplan. Ook ontbreekt de samenhang tussen de plannen, waardoor de veiligheid van bezoekers en de handhaving van de openbare orde bij dit hoog risico-evenement niet konden worden gegarandeerd. De gemeente verwijst daarbij naar standpunten van de politie en de veiligheidsregio over de bij de aanvraag ingediende informatie.

Oordeel rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank mocht de gemeente Alkmaar de evenementenvergunning weigeren omdat belangrijke informatie ontbrak over het garanderen van de veiligheid. Met de informatie die wel is aangeleverd kon niet worden vastgesteld dat de openbare orde kon worden gehandhaafd. De stelling van Eventoz dat zij het evenement eerder succesvol heeft georganiseerd en zelf een betrouwbare partij is en met andere betrouwbare partijen samenwerkt, verandert niets aan het feit dat er belangrijke informatie ontbrak bij de aanvraag en leidt dan ook niet tot een ander oordeel. De rechtbank stelt verder vast dat de gemeente Eventoz verschillende keren de kans gaf om de aanvraag aan te vullen. 

error: Content is protected !!