Alkmaar · 30 juni 2024

Alkmaar ontvangt subsidie van € 100.000 voor klimaatbestendige projecten

Alkmaar ontvangt subsidie van € 100.000 voor klimaatbestendige projecten

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aan twaalf verschillende gemeenten subsidies verleend uit de regeling Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN). Via deze regeling kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Gemeente Alkmaar heeft subsidie van € 100.000 toegekend gekregen.

Gemeente Alkmaar gaat aan de slag met de Breedstraat, het Vlaanderhof en de Schoutenstraat. Om de kwetsbaarheid voor de Laat te verminderen is het belangrijk om bovenstrooms zoveel mogelijk water in bovengenoemden straten vast te houden. De straten worden voorzien van groenvakken en bomen. Daar waar mogelijk wordt een waterbergende laag aangelegd en waar nodig drainage.

error: Content is protected !!