Alkmaar · 25 mei 2024

Alkmaar pleit voor aanstelling fietsburgemeester

De fracties Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA en Christen Unie pleiten ervoor om in Alkmaar het fietsen blijvend te stimuleren en een Alkmaarse fietsburgemeester aan te stellen.

Een fietsburgemeester gaat dan een samenwerking aan met bedrijven, overheidsinstellingen en mensen uit de samenleving binnen de gemeente het fietsen te stimuleren. Een fietsburgemeester kan dan aan het programma Alkmaar Fietst een impuls geven. De fietsburgemeester kan ook dan aan fietsverkeersveiligheid aandacht besteden.

error: Content is protected !!